V Synod Diecezji Tarnowskiej

KOŚCIÓŁ NA WZÓR CHRYSTUSA

V Synod Diecezji Tarnowskiej

„Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu”. (KPK 460)

Materiały na spotkania PZS

Pełna wersja materiałów znajduje się tutaj:
https://synodtarnow.pl/pobierz/