Podziękowanie

Adoracja jest szczytem modlitwy. W niej łączymy się z boskim źródłem. Proboszcz z Ars mawiał: Gdyby mieszkańcy nieba któregoś dnia przestali adorować Boga, niebo nie byłoby już niebem. A gdyby nieszczęśni potępieńcy w piekle mogli, mimo swoich cierpień, choć przez chwilę adorować Pana, piekło przestałoby być piekłem.

 

Dziękujemy za podjęcie zobowiązania adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

Po zakończeniu adoracji proszę podpisać listę obecności wystawioną w Kościele.

Bóg zapłać!