Spis księży

Spis księży

Drukuj
Proboszcz:
Ks. prałat Antoni Bielak

Ks. mgr prałat Józef Dobosz

2017

1984

obecnie

2017

Wikariusze:
Ks. mgr Jan Zając 1984 1991
Ks. mgr Antoni Myjak 1984 1988
Ks. mgr Tadeusz Kluba 1984 1990
Ks. mgr Jan Krupa 1985 1991
Ks. Kazimierz Borczewski 1988 1988
Ks. mgr Czesław Haus 1988 1993
Ks. Andrzej Machowski 1988 1993
Ks. mgr Andrzej Liszka 1990 1995
Ks. mgr Ireneusz Stolarczyk 1990 1990
Ks. Stanisław Krawczyk 1990 1991
Ks. mgr Andrzej Ślusarz 1991 1994
Ks. mgr Jan Panek 1991 1993
Ks. mgr Wiesław Pieja 1991 1994
śp.  Ks. Mieczysław Daniel 1992 1996
Ks. Piotr Ścipień 1993 1996
Ks. mgr Marek Rudziński 1993 1993
Ks. mgr Janusz Ul 1993 1995
Ks. mgr Wiesław Babiarz 1993 1996
Ks. mgr Grzegorz Skorupa 1994 1998
Ks. mgr Janusz Kiełbasa 1994 1998
Ks. mgr Jacek Jackowski 1995 1998
Ks. mgr Andrzej Pecka 1995 2000
śp.  Ks. mgr Janusz Burzawa 1996 1998
Ks. mgr Zbigniew Guzy 1996 2000
Ks. mgr Jacek Mikulski 1996 2001
Ks. Stanisław Schab 1996 1997
Ks. mgr Piotr Boraca 1998 2000
Ks. mgr Adam Chmiel 1998 2000
Ks. mgr Zbigniew Smołkowicz 1998 2004
Ks. mgr Józef Szczęśniak 1998 2003
śp. ks. mgr Tadeusz Pacyna 2000 2017
Ks. mgr Stanisław Kołodziej 2000 2016
Ks. mgr Jacek Miszczak 2000 2008
Ks. mgr Marek Lasek 2001 2009
Ks. mgr Bogusław Cygan 2001 2004
Ks. mgr Paweł Pilas 2003 2009
Ks. mgr Sylwester Taraszka 2004 2005
Ks. mgr Marek Łopatka 2004 2010
Ks. mgr Bogusław Soleński 2005 2010
Ks. mgr Piotr Zając 2008 2015
Ks. mgr Mariusz Semla 2009 2011
Ks. mgr Tomasz Kozioł 2009 2015
Ks. mgr Rafał Płaczek 2010 2011
Ks. mgr Józef Durlak 2011 2018
Ks. mgr Piotr Mączka 2011 2016
Ks. mgr Bronisław Zieliński 2015 obecnie
Ks. mgr Arkadiusz Kabaj 2015 2016
Ks. mgr Adam Chmiel 2016 obecnie
Ks. mgr Grzegorz Lubecki 2016 obecnie
Ks. mgr Łukasz Opolski

Ks. mgr Krzysztof Fejkiel

2016

2018

obecnie

obecnie

Rezydenci:
śp. ks. Józef Podolański 1985 2002