Obowiązki

Ks. prałat mgr Józef Dobosz Proboszcz parafii
Kapelan Jego Świątobliwości
Kanonik grem. Nowosądeckiej Kapituły Kolegiackiej
Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy
Diecezjalny Kapelan Rycerzy Kolumba
Wicedziekan dekanatu Dębica Wschód
Wizytator religii w szkołach ponadgimnazjalnych
Prezes Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II
Kancelaryjne sprawy małżeńskie
Sprawy budowlane i inwestycyjne w parafii
Ks. mgr Józef Durlak Senior Wspólnoty Księży Wikariuszy
Katechizacja w ZSZ nr 1
Festiwal Polonia Semper Fidelis
Festyn Parafialny
Kręgi Domowego Kościoła św. Antoniego
Róże Żywego Różańca
Ks. mgr Tadeusz Pacyna Katechizacja w Miejskim Gimnazjum nr 4
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Poradnia Przedmałżeńska
Kurs Przedmałżeński
Troska o zaopatrzenie zakrystii
Dekoracja kościoła
Zieleń i kwiaty wokół kościoła
Ks. mgr Adam Chmiel Katechizacja w ZSZ nr 1
Parafialny Oddział Caritas
Kuchnia Caritas
Akcja Katolicka
Klub Filmowy
Opiekun Chóru Parafialnego
Ks. mgr Łukasz Opolski Katechizacja w Miejskim Gimnazjum nr 4
Duszpasterstwo młodzieży w Parafii KSM
Redakcja Gazetki Parafialnej Głos Miłosierdzia
Strona Internetowa Parafii
Apostolstwo Modlitewne Faustinum
Szafarze Komunii św. i Duszpasterstwo Chorych
Ks. mgr Bronisław Zieliński Katechizacja w Szkole Podstawowej nr 8
Grupa Modlitewna Effata
Rycerstwo Niepokalanej
Apostolstwo Trzeźwości
Kręgi Domowego Kościoła św. Faustyny
Biblioteka
Ks. mgr Grzegorz Lubecki Katechizacja w Szkole Podstawowej nr 11
Duszpasterstwo wszystkich dzieci w Parafii
Liturgiczna Służba Ołtarza i opieka nad DSM
Dzieci i młodzież z Państwowego Domu Dziecka
Róże Misyjne i Ognisko Misyjne
Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie