Światowy Dzień Modlitw o Powołania

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako – dzień szczególnej modlitwy o powołania. 
Podczas Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii wg. św. Jana, w której Jezus nazywa się Dobrym Pasterzem. 
Ma ona wyjątkowy wymiar duszpasterski. Spróbujmy w szczególny sposób przyjrzeć się Chrystusowi jako najlepszemu Pasterzowi swojej Owczarni – Pasterzowi, 
który nie tylko opiekuje się i chroni swoje owce, ale poszukuje tych, które zaginęły.

Uroczystość NMP, Królowej Polski

W piątek 3 maja 2019 — Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.
Msze św. w porządku niedzielnym:

 • godz. 06:30
 • godz. 08:00
 • godz. 09:30
 • godz. 11:00
 • godz. 13:00
 • godz. 15:00
 • godz. 18:00


Ze względu na uroczystość — nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych.

Święto Miłosierdzia Bożego

W niedzielę 28.04.2019 nasza Parafia będzie przeżywać Uroczystość Odpustową ku czci Miłosierdzia Bożego. Na tę podniosłą Uroczystość serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian oraz Gości. Sumie odpustowej z procesją eucharystyczną o godz. 11.00 będzie przewodniczył i kazanie wygłosi Ojciec Stanisław Madejczyk, redemptorysta — nasz Rodak.
W dniu Odpustu uroczyście też przeżyjemy Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00; bezpośrednio po niej Msza Święta.
Pamiętajmy, że w Uroczystość Bożego Miłosierdzia — zgodnie z obietnicą Pana Jezusa — spływa na nas z Nieba obfitość łask. Chciejmy z nich skorzystać.

Święto Miłosierdzia Bożego – Msze św. :

 • godz. 06:30
 • godz. 08:00
 • godz. 09:30
 • godz. 11:00 – Suma odpustowa
 • godz. 13:00
 • godz. 15:00 – rozpoczęcie godziną do Miłosierdzia Bożego
 • godz. 18:00

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”.Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Wielkanoc 2019


Kochani Parafianie i Goście! Życzymy Wam wszystkim, abyście odkrywali, że mamy wielką moc dzięki Niemu — Zmartwychwstałemu Panu. Obojętnie jak jesteście zmęczeni nie zatrzymujcie wzroku tylko na krzyżu czy grobie. Życzymy, byście oczami wiary przeżywając Święta Wielkanocne zobaczyli, że one nie wyznaczają końca, ale właśnie nieskończoność, która ma swoje źródło w radości zmartwychwstania Jezusa. Dla wszystkich: Błogosławionych Świąt! Jezus żyje!

Triduum Paschalne 2019

Wielki Czwartek
18:00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
20:00 Lektorzy
21:00 Effatha
22:00 Hospicjum domowe, Rycerze Kolumba
23:00 Godzina święta
24:00 Zakończenie adoracji
Wielki Piątek
8:00 Droga krzyżowa
9:00 Akcja katolicka
10:00 Droga krzyżowa i adoracja dla dzieci
11:00 Rycerstwo Niepokalanej
12:00 Adoracja w ciszy
13:00 Adoracja w ciszy
14:00 Apostolstwo trzeźwości
15:00 Faustinum – rozpoczęcie nowenny do Bożego Miłosierdzia
16:00 Stowarzyszenie rodzin, Kościół domowy
17:00 Adoracja w ciszy
18:00 Liturgia Wielkiego Piątku
21:00 Róże różańcowe
22:00 KSM – Młodzież
23:00 Adoracja w ciszy
24:00 Zakończenie adoracji
Wielka Sobota
8:00-14:00 Poświęcenie pokarmów (co godzinę) Adoracja w ciszy
15:00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia
20:00 Wigilia Paschalna i procesja rezurekcyjna

Wizytacja kanoniczna

Łacińskie słowo visito oznacza: odwiedzać, pokazywać, zjawiać się, dać się widzieć, oglądać, wizytować, wyświadczać łaskę, wspierać. Często termin „wizytacja” w tekstach biblijnych odnosi się do działania Boga względem Narodu Wybranego. Nowy Testament ukazuje Chrystusa w spotkaniach z ludźmi jako dobrego pasterza, lekarza czy nauczyciela zatroskanego o Lud Boży. Apostołowie Chrystusa, jako Jego następcy sami odbywali wiele podróży, by odwiedzić nowe gminy chrześcijańskie i głosić Dobrą Nowinę. W dalszych dziejach Kościoła widzimy ustanowionych biskupów, którzy kontynuowali ich dzieło.
W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy następujące słowa: „Biskup diecezjalny poprzez swoją posługę utwierdza lud wierny w wierze, nadziei i miłości. Biskup realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach wizytacji kanonicznej. Biskup ma obowiązek przeprowadzić taką wizytację zgodnie z normą prawną Kodeksu Prawa Kanonicznego, raz na pięć lat, osobiście lub przez swojego biskupa pomocniczego”. (por. kan. 396 – 397 KPK).
W dniach 30-31 marca br. nasza parafia przeżywała wizytacje Kanoniczną, którą przeprowadził JE Bp Andrzej Jeż.
Uroczystym rozpoczęciem wizytacji kanonicznej była wspólna Eucharystia, podczas której Biskup Edward udział sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. Zachęcał młodych kandydatów w liczbie 225 osób do „słuchania głosu Pana”, który wzywa, by pójść za Nim. Wzywał do mężnego wyznawania wiary, jej obrony i życia według niej.
W niedzielny, świąteczny dzień przeżywając 4 Niedzielę Wielkiego Postu nazywaną niedzielą Laetare, parafia cieszyła się obecnością ks. biskupa.
Podczas niedzielnej Eucharystii parafianie słuchali słów Biskupa, który w nawiązaniu do prac V Synodu diecezji tarnowskiej mówił o roli mediów w życiu człowieka.
Już od sobotniego poranka ks. biskup spotykał się z grupami duszpasterskimi młodych jak i starszych członków parafii.
Był to czas doświadczenia kościoła apostolskiego, a jego zwieńczeniem było błogosławieństwo Biskupa, które jest umocnieniem wiary w Boga oraz miłości do ludzi.

Droga krzyżowa ulicami miasta

To jest już tradycją, że dębiczanie co roku 2 kwietnia, spotykają się na Placu Solidarności, aby odśpiewać barkę przed pomnikiem św. Jana Pawła II.

W tym roku mija czternasta rocznica odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca.

Za dar pontyfikatu i Jego świętość dębiczanie będą dziękować w czasie drogi krzyżowej ulicami miasta.

Wyruszy ona dziś o 20.00 z wszystkich dębickich parafii.

Ich spotkanie nastąpi przed pomnikiem Ojca Świętego na Placu Solidarności. Tam m.in. poetycka refleksja w wykonaniu dębickiej Grupy SAFO, będą wspomnienia nauczania Jana Pawła II.

O godz. 21.37 zabrzmią dzwony we wszystkich dębickich kościołach, a przed pomnikiem papieża Polaka wierni odśpiewają Barkę, ukochaną pieśń św. Jana Pawła II.