Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez trzyletnią formację.

 

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

 

Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu (jeżeli chrzest był poza nasza parafią);
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
  • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania;
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.