Program Wielkiego Tygodnia

Wielki Poniedziałek 26 marca 2018 r.
Spowiedź św. przed Wielkanocą.
8.00 – 12.00 oraz 14.00 – 18.00 (30 min. przerwy o 10.00 i 16.00)
Do osób chorych udadzą się kapłani od godz. 8.00; tylko ks. Bronisław od godz. 9.00, ks. Grzegorz od 10.30.

Triduum – Wielki Czwartek
Czwartek, 29. marca 2018 r. 

Program

 • godz. 18:00
  • Koncelebrowana Msza św. Wieczerzy Pańskiej,
   • Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy,
 • godz. 20:00
  • Adoracja,
   • Prowadzi Wspólnota Trzeźwościowa,
 • godz. 21:00
  • Adoracja,
   • Prowadzi Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
 • godz. 22:00
  • Zakończenie adoracji.

 Triduum – Wielki Piatek
Piątek, 30. marca 2018 r. 

Program

 • godz.07:00
  • Adoracja:
   • ul. Tysiąclecia,
   • ul. Grunwaldzka,
   • ul. Szalay Groele,
   • ul. Legionów Polskich,
 • godz. 08:00
  • Droga Krzyżowa,
 • godz. 09:00
  • Adoracja:
   • ul. Rondo,
   • ul. Mickiewicza,
   • ul. Budzisz,
   • ul. Tetmajera,
   • ul. Macha,
 • godz. 10:00
  • Droga Krzyżowa dla dzieci, adoracja prowadzona przez dzieci.
 • godz. 11:00
  • Adoracja:
   • ul. Stroma,
   • ul. Zdrojowa,
   • ul. Polna,
   • ul. Gawrzyłowska wraz z blokami,
 • godz. 12:00
  • Adoracja:
   • ul. Wielopolska,
   • ul. Kochanowskiego,
   • ul. Bojanowskiego,
   • ul. Reja,
   • ul. Wyrobka,
 • godz. 13:00
  • Adoracja:
   • ul. Robotnicza wraz z blokami,
 • godz. 14:00
  • Adoracja:
   • os. Pana Tadeusza,
   • ul. Szkotnia wraz z blokami,
 • godz. 15:00
  • Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa,
 • godz. 16:00
  • Adoracja:
   • ul. Sienkiewicza wraz z blokami,
 • godz. 17:00
  • Adoracja:
   • ul. Rzeszowska,
   • ul. Poddęby,
   • ul. Żołędziowa,
   • ul. Królewska,
   • ul. Władysława Jagiełły,
   • ul. Zygmunta Starego,
 • godz. 18:00
  • Celebracja Liturgii Wielkopiątkowej wg następującego porządku:
   • Liturgia Słowa,
   • Modlitwy w intencji świata,
   • Adoracja Krzyża,
   • Komunia św.,
   • przeniesienie Pana Jezusa do Grobu,
   • Gorzkie Żale.
 • godz. 21:00
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
 • godz. 22:30
  • Adoracja:
   • prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
 • godz. 23:59
  • Zakończenie adoracji.

Triduum – Wielka Sobota
Sobota, 31. marca 2018 r. 

Program

 • godz. 07:00 – 15:00
  • Adoracja indywidualna przy Grobie Pańskim. W ciszy.
 • godz. 15:00
  • Nowenna do Miłosierdzia Bożego,
 • godz. 16:00 – 20:00
  • Adoracja indywidualna przy Grobie Pańskim. W ciszy.
 • godz. 20:00
  • Obrzędy Wielkiej Soboty:
   • Poświęcenie ognia, paschału i wody chrzcielnej,
   • Msza św. z procesją rezurekcyjną.

Błogosławieństwo pokarmów:

 • godz. 08:00,
 • godz. 08:30,
 • godz. 09:00,
 • godz. 09:30,
 • godz. 10:00,
 • godz. 10:30,
 • godz. 11:00,
 • godz. 11:30,
 • godz. 12:00
 • godz. 12:30,
 • godz. 13:00,
 • godz. 13:30,
 • godz. 14:00.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Już za tydzień Ekstremalna Droga Krzyżowa. Jest to czwarta edycja tej niezwykłej osobistej pielgrzymki. Śmiałkowie, którym nie straszna długa wędrówka, noc i zimno wyruszą w trasę w piątek, 23 marca. Początek Mszą Świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie o godz. 21.00. Dokładne informacje o trasach można znaleźć na stronie www.edk.org.pl. Tam też prowadzone są zapisy. Jak mówili uczestnicy poprzednich edycji Ekstremalna Droga Krzyżowa to nie tylko zmaganie się z własnymi słabościami, ale przede wszystkim jedyne w swoim rodzaju duchowe doświadczenie.

Plan spowiedzi Wielkanocnej w dekanacie Dębica Wschód

19 marca poniedziałek PUSTYNIA 8.30 -12.00 oraz 14.00 -18.00

20 marca wtorek ZAWADA 8.30 – 10.00 oraz 14.00 – 17.00

21 marca środa PARAFIA ŚW. KRZYŻA 8.00 -12.00 oraz 14.00 -18.00

26 marca poniedziałek MIŁOSIERDZIE  BOŻE 8.00 -12.00 oraz 14.00 -18.00

27 marca wtorek PARAFIA ŚW. JADWIGI 8.00 – 12.00 oraz 14.00 -18.00

28 marca środa PARAFIA ŚW. JADWIGI 8.00 – 12.00 oraz 14.00 -18.00

Godzina Święta w parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy co czwartek o 23:00

Godzina Święta jest jedną z najpiękniejszych praktyk miłości w nabożeństwie do Jezusowego Serca, jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. W nocy z czwartku na piątek oddajemy się gorącej modlitwie rozmyślając o Jego męce. Czynimy to na Jego wzór, kiedy to modlił się w Ogrodzie Oliwnym przeżywając trwogę zbliżającej się męki i konania.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny” – powiedział Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii.

Godzinę świętą można odprawiać w kościele w obecności Najświętszego Sakramentu, ale również w jakimkolwiek innym miejscu; we wspólnocie lub prywatnie. Ważne jest, by w czasie tego nabożeństwa całym sercem zbliżyć się do Jezusowego Serca i rozmyślać nad Jego męką i śmiercią lub nad Jego niepojętą miłością objawioną nam w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu. Zachętą do odprawiania Godziny Świętej mogą dla nas stać się słowa, które Pan wypowiedział do Rozalii Celakówny: „Moje dziecko, kochaj Mnie bardzo. Niech twa miłość wynagrodzi Mi brak jej u innych dusz, bo nie Jestem kochany przez Moje stworzenia. Miłość zastąpi wszystko!”. „Patrz! Ile Ja wycierpiałem na krzyżu za grzechy ludzkie, a jaka Mnie spotkała wdzięczność? Ile dusz wzgardziło Mną, nawet przyjaciele! Czyż Moje Serce nie cierpiało wtedy niewymownych katuszy z powodu niewdzięczności doznanej? Więc ty, dziecko, wynagradzaj Mi, zwłaszcza za kapłanów i za wszelką niewdzięczność!” Nabożeństwo to, winno obfitować w bogate rozważania, pełne miłości i wdzięczności akty uwielbienia i przebłagania za grzechy. Każdy kto ceni sobie to nabożeństwo i trwa przy cierpiącym Zbawicielu podczas tej modlitwy jest prawdziwym przyjacielem Serca Jezusa.

Słowa Jezusa wiązały się z wydarzeniami, do których doszło w Ogrójcu w nocy poprzedzającej dzień Jego śmierci na krzyżu. Mówią o tym Ewangelie. Gdy Jezus przyszedł do Ogrodu Oliwnego, oddalił się od swych uczniów, aby się modlić. Im zaś polecił czuwanie. Św. Mateusz pisze, że gdy Jezus wrócił, zastał uczniów śpiących. Obudził więc Piotra i czynił mu wyrzuty: „Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. Gdy znów oddalił się na modlitwę i wrócił po niej do uczniów, ponownie zastał ich śpiących.

Nabożeństwa wielkopostne

W okresie Wielkiego Postu, w naszym kościele będzie odprawiana Droga Krzyżowa w każdy piątek:

— dla dorosłych o godz. 8.00 (dolny kościół) i 17.30 (górny kościół).
— dla dzieci o 16.30 (dolny kościół).
— dla młodzieży o godz. 19.00 (dolny kościół).

Ponadto codziennie w dolnym kościele, w Godzinie Miłosierdzia o godz. 15.00, odmawiana jest „Koronka do Bożego Miłosierdzia”, a następnie rozważanie stacji Drogi Krzyżowej.

„Gorzkie Żale” z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.

Kawaler Orderu Odrodzenia Polski

ks. prał. Józef Dobosz

Ks. prał. Józef Dobosz, emerytowany proboszcz par. Miłosierdzia Bożego w Dębicy, odznaczony przez prezydenta RP.

Dekoracja odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 9 lutego. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenie wręczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

Ks. prał. Józef Dobosz otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, działalność społeczną i charytatywną.

– Nie ukrywam, że było to ogromne przeżycie znaleźć się w gronie tak wielu zasłużonych, wspaniałych ludzi. Dziękuję Panu Bogu, że dał mi na tyle zdrowia i sił, że mogłem pracować w parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy, na wielu płaszczyznach religijnych, społecznych, jak i patriotycznych – powiedział radiu RDN Małopolska ks. Dobosz.

Kawaler Orderu Odrodzenia Polski dał się poznać jako opiekun parafialnych zespołów Caritas, twórca Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, kapelan Solidarności, prezes Stowarzyszenia Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II, twórca wolontariatu przy parafii oraz hospicjum domowego, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, inicjator Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej „Polonia Semper Fidelis”, pomysłodawca i twórca organizowanych od prawie 30 lat festiwali parafialnych, założyciel galerii działającej w podziemiach kościoła oraz kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, a ostatnio – krzewiciel Rycerzy Kolumba w diecezji tarnowskiej.

Ks. Józef Dobosz jest Kapelanem Jego Świątobliwości. 30 lipca 2017 r. został Honorowym Obywatelem Miasta Dębica.